Hội thảo tập huấn quốc tế về phân tích chất dinh dưỡng sẽ được tổ chức tại Texel, Hà Lan trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 11 năm 2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây