IOC/WESTPAC và Đại học Kyushu, Nhật Bản, sẽ tổ chức Hội thảo “Cơ cấu tổ chức các nghiên cứu hợp tác trong các biển ven bờ Tây Thái Bình Dương: Trao đổi năng lượng và vật chất giữa đất liền và vùng biển khơi” tại Kasuga, Fukuoka, Nhật Bản, vào ngày 26/10/2017.

marginal seas

Photo credit: Jing Zhang, University of Toyama

Đây là Nhóm làm việc mới được WESTPAC thành lập tại Phiên họp lần thứ 11 của WESTPAC, tổ chức tại Thanh Đảo, Trung Quốc, 21-23/4/2017, với nhiệm vụ là xây dựng một cơ cấu cho những nghiên cứu chung trong nhiều lĩnh vực về môi trường của các biển ven bờ. Nhóm làm việc do GS. Jing Zhang từ Đại học Toyama, Nhật Bản phụ trách.

Mục tiêu của hội thảo là trao đổi thông tin và thảo luận về những nghiên cứu hợp tác trong tương lai.

Thời hạn đăng ký tham dự trước ngày 5/10/2017.

Thông tin chi tiết xem tại: http://iocwestpac.org/