Hội thảo lần thứ nhất của WESTPAC về khu vực nước trồi và những vùng phụ cận sẽ được tổ chức tại Putrajaya, Malaysia, từ ngày 7- 8/5/2018.

Thời hạn đăng ký trước ngày 2/3/2018.

Thông tin chi tiết xem tại: http://iocwestpac.org/