Dự án đo vẽ độ sâu đáy biển GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) được bắt đầu thực hiện từ đầu Thế kỷ 20 do Hoàng tử Albert I của Monaco khởi xướng từ năm 1903 và tiếp tục thực hiện cho tới ngày nay. Hiện nay, Dự án được thực hiện dưới sự điều hành của Tổ chức Thủy văn Quốc tế (IHO) và Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO.

Vào tháng 6 năm 2017, Quỹ Nippon của Nhật Bản và Dự án GEBCO công bố thực hiện Dự án Seabed2030 với mục đích sẽ hoàn chỉnh việc đo vẽ độ sâu đáy biển của tất cả các đại dương trên toàn cầu vào năm 2030.

Bắt đầu từ năm 2004, hàng năm, Quỹ Nippon tài trợ cho Dự án GEBCO tổ chức một khóa đào đạo kéo dài 12 tháng về đo vẽ độ sâu đáy biển tại Đại học New Hampshire, Hoa Kỳ.

Từ khi tổ chức khóa đào tạo đầu tiên cho tới nay, Việt Nam đã có 3 học viên được tuyển chọn tham gia vào các khóa 2006-2007, 2011-2012 và 2012-2013. Ba học viên của Việt Nam là cán bộ của các đơn vị: Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Trường Đại học Hàng hải.

Khóa đào tạo 2018-2019 dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8 năm 2018.

Hạn chót đăng ký tham gia khóa đào tạo 2018-2019 là ngày 31/3/2018.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.gebco.net/