Dự án Nghiên cứu Sinh quyển Biển tổng hợp (Viết tắt là IMBeR) thông báo khóa học hè ClimEco6, sẽ diễn ra từ ngày 01/08 – 08/08/2018, tại Trường Đại học Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia.

Các giá trị hàng hóa và dịch vụ sinh thái do đại dương cung cấp rất quan trọng đối với phúc lợi của con người. Tuy nhiên, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên này là mối quan tâm đối với các nhà khoa học. Các tác động của tự nhiên và tác động của con người được dự báo sẽ tăng lên, gây áp lực cho các hệ sinh thái biển. Quản lý tài nguyên biển hiệu quả vì sự an toàn của con người và sinh thái đòi hỏi phải có những cách tiếp cận quản trị toàn diện hơn, xem xét các khía cạnh xã hội và sinh thái. Sự thành công của quản trị biển toàn diện được củng cố bởi việc quản lý khoa học liên ngành, các nhà hoạch định chính sách phải kết hợp cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để có thể ban hành những quyết định hiệu quả liên quan đến môi trường biển.

Khóa học hè cung cấp cho học viên các kiến thức về: Tác động của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái biển và những ảnh hưởng của nó đối với vấn đề đảm bảo lương thực; Các mô hình; Các phương pháp nghiên cứu về xã hội và kinh tế; Quản lý tài nguyên biển.

Đối tượng tham dự: có trình độ sau đại học (thạc sỹ và tiến sĩ) và các nhà khoa học sau tiến sĩ (<7 năm sau tiến sĩ) quan tâm đến các chủ đề như hải dương học, sinh học, thủy sản, biến đổi khí hậu và các vấ đề kinh tế - xã hội liên quan đến các hệ sinh thái biển.

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 26/3/2018

Thông tin chi tiết tại trang Web: http://www.imber.info/en/events/climeco-imber-summer-schools/interdisciplinary-approaches-for-sustainable-oceans 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.