Hội thảo IOC/WESTPAC lần thứ năm về “Nghiên cứu và giám sát những ảnh hưởng sinh thái do quá trình axit hóa đại dương lên các hệ sinh thái rạn san hô” sẽ được tổ chức từ ngày 6-7 tháng 11 năm 2018, tại Hạ Môn - Trung Quốc.

Tiểu ban Hải dương học Tây Thái Bình Dương (IOC/WESTPAC) và Viện Hải dương học số III - thuộc Cục Quản lý Đại dương Quốc gia – Trung Quốc (TIO, SOA) tài trợ kinh phí cho hội thảo.

Sự axit hóa đại dương đang ảnh hưởng đến toàn bộ đại dương, biển và cửa sông do tác nhân gia tăng nồng độ axít trong nước biển có thể tác động nghiêm trọng đến nhiều sinh vật biển và chuỗi thức ăn của chúng, đặc biệt là những loài sinh vật có đặc điểm sinh học phụ thuộc vào cacbonat hoặc vôi hóa như các loài hai mảnh vỏ, san hô và sinh vật phù du.

Tây Thái Bình Dương và các vùng lân cận là khu vực tập trung nhiều quốc gia ven biển có đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội phụ thuộc vào tài nguyên biển. Cần thiết phải nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề axít hóa đại dương và những ảnh hưởng của quá trình này đối với các hệ sinh thái biển. Cuối cùng là mục tiêu giúp các nhà quản lý và chính sách tài nguyên, các nhà hoạch định chính sách phát triển các chiến lược nhằm giảm thiểu quá trình axít hóa đại dương. Nghiên cứu bền vững và giám sát là các hoạt động cực kỳ cần thiết để phát triển các dự báo về axít hóa đại dương và các tác động của nó trong tương lai đối với các hệ sinh thái biển trong khu vực.

UNESCO/IOC/WESTPAC đang điều phối phát triển mạng lưới nghiên cứu và quan trắc về quá trình axít hóa đại dương ở vùng biển khu vực Tây Thái Bình Dương và các khu vực lân cận trong khuôn khổ mạng lưới quan trắc quá trình axít hóa đại dương toàn cầu (GOA-ON). Tại Hội nghị khoa học biển quốc tế WESTPAC thứ 9 và thứ 10 (22-25 tháng 4 năm 2014, Nha Trang, Việt Nam; 17-20 tháng 4 Năm 2017, Thanh Đảo, Trung Quốc), các nhà khoa học đã nỗ lực tập trung xây dựng và phát triển một chương trình giám sát các tác động do axít hóa đại dương trên các hệ sinh thái rạn san hô, chủ yếu thông qua một loạt các khóa đào tạo khu vực và quốc gia, các hội thảo khoa học nhằm phát triển các quy trình giám sát/vận hành chuẩn (SOPs), các nghiên cứu điểm nhằm chuyển giao thông tin công nghệ giữa các chuyên gia, các tổ chức và các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Mục tiêu Hội thảo:

Hội nghị chuyên đề ngày 5 tháng 11 sẽ được dành riêng cho các bài thuyết trình khoa học, chia sẻ thông tin nghiên cứu mới nhất về axít hóa đại dương và tác động của nó trong phạm vi toàn cầu, khu vực và quốc gia; các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề này. Hội nghị chuyên đề này sẽ là cơ hội hướng tới nghiên cứu hợp tác trong khu vực.

Sau hội nghị chuyên đề, Hội thảo WESTPAC lần thứ năm về “Nghiên cứu và giám sát những ảnh hưởng sinh thái do quá trình axit hóa đại dương lên các hệ sinh thái rạn san hô” sẽ được tổ chức vào ngày 6-7 tháng 11. Hội thảo này là sự tiếp nối của các hội thảo hàng năm trước đó (2015, 2016 và 2017, tại Phuket, Thái Lan) với mục tiêu: các thành viên tham dự sẽ xem xét tiến độ triển khai thực hiện từ năm trước tại các điểm thử nghiệm; thảo luận những thách thức và bài học rút ra từ quá trình thực hiện dự án; xác định xây dựng quan hệ hợp tác nghiên cứu.

Đối tượng tham gia:

Hội nghị chuyên đề ngày 5/11 sẽ thu hút các nhà nghiên cứu và sinh viên có kinh nghiệm tiến hành giám sát liên quan đến axit hóa đại dương, đại diện chính phủ của các quốc gia khu vực Tây Thái Bình Dương và các vùng lân cận. Hội thảo khuyến khích sự tham gia của cộng đồng khoa học toàn cầu quan tâm đến vấn đề tác động của quá trình axit hóa đại dương lên tài nguyên biển và các hệ sinh thái biển trong khu vực.

Hầu hết các thành viên đã tham gia trong các Hội thảo trước, đặc biệt là các thành viên đang tiến hành theo dõi và nghiên cứu thường xuyên vấn đề này tại các dự án nghiên cứu điểm sẽ được mời tham dự. Sẽ mời một chuyên gia thuộc lĩnh vực sinh học và một về lĩnh vực hóa học.

Một tiêu chí nữa là các thành viên tham dự phải là những người quan tâm đến việc tham gia mạng hoặc phát triển cộng tác chia sẻ kinh nghiệm tiến hành giám sát liên quan đến axit hóa đại dương, và / hoặc có thể dẫn dắt và tiến hành theo dõi và nghiên cứu axit hóa đại dương ở quốc gia mình.

Đăng ký hồ sơ và hỗ trợ tài chính tham dự Hội thảo:

Những người quan tâm đăng ký tham dự một trong hai hoặc cả hai sự kiện điền thông tin vào mẫu đăng ký (file đính kèm).

Hồ sơ sẽ được tuyển chọn do một ủy ban xét duyệt được thành lập. Việc tuyển chọn sẽ chủ yếu dựa trên CV của người nộp đơn, mô tả của họ về kinh nghiệm làm việc theo biểu mẫu và sự tham gia của ứng cử viên trong khuôn khổ hoạt động tại WESTPAC hoặc các chương trình quốc tế khác.

Hạn gửi hồ sơ trước ngày 31/7/2018 theo các địa chỉ sau đây: Nachapa Saransuth (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) và Liyang Zhan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), và gởi Cc đến các địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Form đăng ký