Tổng quan
Các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển trong môi trường biển và ven biển đã dẫn đến hai vấn đề xung đột ở các khu vực ven biển: (1) xung đột giữa việc sử dụng không gian biển của con người (xung đột giữa những người dùng); và (2) xung đột giữa việc sử dụng không gian biển của con người và môi trường biển, đới ven biển (xung đột giữa người dùng và môi trường).

Những xung đột này đã làm suy yếu khả năng của đại dương trong việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái cần thiết mà con người và tất cả các sinh vật khác phụ thuộc vào. Khóa học này cung cấp những thông tin cơ bản, tổng quan về “Nền tảng quy hoạch không gian biển và ven biển - CMSP”.

Khóa học tập trung vào việc mô tả một chuỗi logic của tất cả các bước cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển theo mong muốn ở các khu vực ven biển và biển. Khóa học này không tập trung vào các chi tiết kỹ thuật của bất kỳ một bước quy hoạch nào. Khóa học này cũng không đi sâu vào việc phát triển kỹ thuật GIS biển hoặc thực hiện một hệ thống giám sát thường xuyên trong việc quy hoạch không gian biển và ven bờ. Mục tiêu của khóa học là cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật, thông tin cẩm nang, các trang web cần thiết để tham chiếu. Khóa học sẽ giúp các chuyên gia quốc tế, khu vực và quốc gia, các nhà hoạch định chính sách muốn tìm hiểu thêm về tiềm năng của CMSP để đạt được nhiều mục tiêu phát triển, bao gồm cả phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực ven biển và vùng biển mình quản lý.

Kết quả học tập
Mục đích của khóa học này là giải thích ý nghĩa của việc ứng dụng CMSP dựa trên việc quản lý các hệ sinh thái biển. Khóa học này sẽ lấp đầy các lổ hổng và khoảng cách thông tin về triển khai CMSP. Khóa học cũng thảo luận về các vấn đề như nguồn tài chính và bao gồm các bên liên quan chính trong việc quản lý mà trước đây thường bị bỏ quên và các bước của quy trình CMSP.

Nội dung của khóa học
• CMSP là gì, lợi ích và kết quả mong đợi việc ứng dụng triển khai CMSP là gì;
• Hiểu rõ các bước hợp lý và nhiệm vụ thiết lập một chương trình CMSP thành công;
• Tổng quan về các nghiên cứu điển hình thành công và không thành công về việc ứng dụng chương trình CMSP trên thế giới;
• Xác định các hoạt động của con người ảnh hưởng xấu đến các khu vực tự nhiên quan trọng ở vùng bờ biển và vùng biển;
• Tinh giản các chính sách và thủ tục cấp phép hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường biển và ven biển;
• Xác định không gian phù hợp nhất cho sự phát triển các hoạt động của con người như các cơ sở năng lượng tái tạo hoặc nuôi trồng thủy sản ngoài khơi;

Đối tượng tham dự:
• Các cán bộ lập kế hoạch cấp huyện, quận và địa phương chịu trách nhiệm lập kế hoạch về quản lý vùng ven biển, biển, và nguồn lợi;
• Cán bộ làm công tác bảo tồn từ các khu vực công và tư, bao gồm các tổ chức phi chính phủ;
• Cán bộ hoạch định chính sách cấp huyện /thành phố, địa phương

LƯU Ý: ưu tiên cho những thành viên tham gia từ khu vực Đông Nam Á. UNESCO cam kết thúc đẩy bình đẳng giới. Vì vậy, các ứng cử viên nữ được khuyến khích.

Yêu cầu của khóa học:
• Quyền lợi và trách nhiệm về quản lý vùng ven biển và quy hoạch không gian biển;
• Kiến thức tốt về tiếng Anh;
• Kỹ năng CNTT máy tính;

Thời gian khóa học: 18 – 22/11/2018
Thời hạn nộp hồ sơ: 28/09 – 14/10/2018
Giảng viên:
• Prof Wan Izatul
• Aidy M Muslim

Hồ sơ đăng ký trực truyến tại:
https://otga.wufoo.com/forms/s12pnqm01xlle5y/ 
hoặc https://bit.ly/2OVZ7XA 

Thông tin chi tiết về khóa học, xem trang web:
https://www.oceanexpert.net/event/2280 
hướng dẫn cách đăng ký: http://bit.ly/2ACZY9r 

Học phí của khóa học: miễn phí; tài trợ kinh phí rất hạn chế

Tìm hiểu thông tin chi tiết, liên lạc:
OTGA Malaysia Regional Training Centre
Coordinator: Dr. Aidy M Muslim
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
OTGA Secretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Useful sites: www.iode.org