Hội thảo khu vực Bắc Thái Bình Dương và Tây Thái Bình Dương hướng tới Thập kỷ Khoa học biển của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững (2021-2030) sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8/2019 tại Tokyo, Nhật Bản.

Thông tin chung

Tháng 12 năm 2017, tại phiên họp lần thứ 72, Đại hội đồng Liên hợp quốc (viết tắt là UNGA) tuyên bố chính thức Thập kỷ Đại dương của Liên hợp quốc vì sự Phát triển Bền vững giai đoạn (2021-2030), hỗ trợ các nỗ lực nhằm đảo ngược chu kỳ suy giảm sức khỏe đại dương và kêu gọi các các quốc gia trên toàn thế giới hướng đến một khuôn khổ chung khoa học đại dương hoàn toàn có thể hỗ trợ các quốc gia trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững trong Chương trình nghị sự 2030 (và đặc biệt hơn là SDG 14) và sẽ đóng góp cho các tiến trình phát triển của Liên hợp quốc.

Theo ủy quyền của UNGA, Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ của UNESCO (IOC/UNESCO) được giao nhiệm vụ điều phối quá trình chuẩn bị Thập kỷ (2018-2020), mời cộng đồng các quốc gia biển trên toàn cầu cùng nhau chuẩn bị kế hoạch thực hiện “Thập kỷ Đại dương: khoa học và Công nghệ biển” để cùng nhau hướng đến mục đích “Đại dương chúng ta cần cho tương lai chúng ta muốn“. Kế hoạch thực hiện này sẽ được đệ trình phê duyệt tại phiên họp lần thứ 75 của UNGA vào mùa thu năm 2020.

Lộ trình Thập kỷ 1 được xem xét bởi Hội đồng Điều hành IOC, đưa ra hướng dẫn ban đầu cho các bước, và quy trình cần thiết để phát triển Kế hoạch thực hiện Thập kỷ, đồng thời hình thành một loạt các mục tiêu nghiên cứu và phát triển được xác định cho từng Khu vực.

Việc chuẩn bị chương trình Thập kỷ diễn ra theo quy trình hai chiều, với cách tiếp cận từ trên xuống: mục tiêu và kết quả sẽ được thống nhất trên toàn cầu; và cách tiếp cận từ dưới lên: cho phép định nghĩa khu vực và thậm chí cho địa phương về các kết quả và mục tiêu này, với việc xây dựng các sản phẩm khoa học, hoạt động và quan hệ đối tác có thể được đề xuất trong bối cảnh chương trìnhThập kỷ.

Hội thảo tư vấn toàn cầu và khu vực là các cơ chế thiết yếu trong quy trình thiết kế chương trình Thập kỷ để đạt được các mục tiêu, và thu hút các cộng đồng khác nhau thông qua quy trình nhiều bên liên quan cùng đối thoại. Hội nghị Kế hoạch toàn cầu đầu tiên sẽ tổ chức tại Copenhagen vào ngày 13-15 tháng 5 năm 2019.

Sau cuộc họp lập kế hoạch toàn cầu đầu tiên này, một loạt các cuộc tham vấn khu vực sẽ được tổ chức, nhằm đánh giá tình trạng nghiên cứu đại dương theo yêu cầu của Chương trình nghị sự phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 2030, và các khung chính sách toàn cầu và khu vực khác), đồng thời khởi xướng phát triển các mối quan hệ đối tác.

Trong bối cảnh chung toàn cầu, hội thảo khu vực chuẩn bị cho Chương trình Thập kỷ khu vực Bắc Thái Bình Dương và Tây Thái Bình Dương sẽ được tổ chức bởi IOC/WESTPAC, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Khoa học Hàng hải Bắc Thái Bình Dương (PICES), Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC), Đại học Tokyo và các đối tác khác trong khu vực. Hội thảo sẽ xác định các hướng ưu tiên và yêu cầu cụ thể của khu vực cũng như đóng góp cho các mục tiêu toàn cầu.

Mục tiêu của Hội thảo khu vực về Thập kỷ Khoa học biển:

o Truyền đạt mục đích và kết quả mong đợi của Thập kỷ tới tất cả mọi người, các bên liên quan;
o Tham gia và tham khảo ý kiến cộng đồng các quốc gia biển về việc thực hiện kế hoạch cho thập kỷ và đặc biệt hơn là đánh giá tình trạng của đại dương khu vực, nghiên cứu sáu mục tiêu và kết quả xã hội, cũng như các yêu cầu chính sách trong khu vực (ví dụ: xác định các hướng ưu tiên trong nghiên cứu hoặc phát triển năng lực và đào tạo);
o Xác định những đóng góp có thể có của các cơ quan trong khu vực cho các mục tiêu của thập kỷ, sắp xếp lồng ghép chương trình nghị sự của họ với chương trình thập kỷ;
o Chủ đề các hội thảo có thể là một phần của chương trình Thập kỷ;
o Xác định các sáng kiến tiềm năng để phát triển hơn nữa trong chương trình Thập kỷ;
o Xác định các cơ hội (nhưng không nhất thiết là các cam kết) cho đầu tư và huy động nguồn lực cho Thập kỷ.

Đối tượng tham dự hội thảo:

Hội thảo khu vực sẽ cung cấp một nền tảng để thúc đẩy đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định và quản lý chính sách, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp liên quan đến biển, và các nhà tài trợ nhằm hướng tới việc xác định và phát triển các phương pháp tiếp cận theo hướng xây dựng giải pháp bảo vệ bền vững các đại dương.

Đại diện của các quốc gia thành viên IOC/UNESCO, hoặc Liên hợp quốc, thành viên của các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc và các tổ chức, cơ quan, quỹ hoặc chương trình có liên quan trong hệ thống của Liên hợp quốc sẽ được mời tham gia các cuộc họp lập kế hoạch này. Các tổ chức liên chính phủ có liên quan, các tổ chức và tổ chức khoa học biển khu vực, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ.

Để đảm bảo đủ sự tương tác giữa các chuyên gia, số lượng người tham gia cho mỗi hội thảo nên duy trì trong phạm vi 50 - 100 người. Những nthành viên dự kiến tham gia sẽ cần phải cung cấp thông tin chuyên môn, kiến thức, dữ liệu, thông tin và kinh nghiệm xây dựng năng lực để thực hiện chương trình Thập kỷ.

Đăng ký tham dự hội thảo:

Hội thảo kéo dài ba ngày sẽ bao gồm một các phiên họp toàn thể và họp nhóm nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận quốc tế và liên ngành.

Để tham gia hội thảo khu vực này, vui lòng đăng ký trực tuyến tại trang web của IOC/WESTPAC tại các đường link:
o http://iocwestpac.org/calWiki/905.html 
o hoặc https://www.rebline.com/westpac-un-decade 

Đối với trường hợp muốn nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bạn nên nộp bản lý lịch của mình.Ban tổ chức sẽ lựa chọn những người tham gia phù hợp nhất dựa trên mô tả của họ về kinh nghiệm làm việc và/hoặc tham gia vào các chương trình và hoạt động quốc tế cũng như mạng lưới khu vực. Ban tổ chức sẽ gởi thư mời thông báo cho những người đăng ký được chọn. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với cô Anastasia Kuswardani (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) và cô Nachapa Saransuth (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

(Nguồn IOC/WESTPAC)