Phiên họp lần thứ 12 của Tiểu ban Hải dương học liên Chính phủ khu vực Tây Thái Bình Dương (viết tắt là IOC/WESTPAC-XII) sẽ được tổ chức tại Manila, Philippines, từ ngày 2-5 tháng 4 năm 2019, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn – Việt Nam – Chủ tịch IOC/WESTPAC.

Tham dự phiên họp sẽ có đại diện các cơ quan chính phủ và cộng đồng khoa học biển nhằm cải thiện chính sách khoa học, thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học biển, quan trắc và dịch vụ, tăng cường năng lực thể chế để giải quyết các thách thức quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở khu vực Tây Thái Bình Dương và các vùng lân cận. Tại phiên họp này, trước tiên, IOC/WESTPAC sẽ xem xét các định hướng chiến lược hiện tại và các hoạt động khoa học liên quan, sau đó cân nhắc và đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể hướng tới các mục tiêu, chiến lược trong khuôn khổ Chương trình nghị sự đến năm 2030 “Thập kỷ Liên hợp quốc Khoa học biển vì sự Phát triển Bền vững, năm 2021 - 2030”. Các vấn đề sẽ thảo luận tại phiên họp bao gồm:

Thảo luận chiến lược phát triển:

- Chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển lần thứ 11 của IOC/WESTPAC dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2020 tại Indonesia.
- Triển khai Chương trình Nghị sự của Liên hợp quốc hướng đến năm 2030 với các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng đến Mục tiêu 14 (SDG 14) về biển và đại dương ở mức độ quốc gia và những đóng góp cho khu vực Tây Thái Bình Dương thông qua hai vấn đề cần quan tâm là: vấn đề axít hóa đại dương và năng lực phát triển.

Phiên họp cũng sẽ đánh giá lại các chương trình, dự án khu vực của các nhóm công tác đã thực hiện từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2019, nội dung cụ thể bao gồm:

Các dự án về các quá trình hải dương học và khí hậu vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương:
- Giám sát chế độ gió mùa và tác động của gió mùa đối với hệ sinh thái và xã hội (MOMSEI);
- Hệ thống dự báo đại dương (OFS);
- Giám sát những tác động sinh thái của sự axít hóa đại dương lên các rạn san hô;
- Tương tác giữa biển và khí quyển do dòng chảy Kuroshio và những tác động của nó đối với khí hậu;
- Trầm tích các cửa sông ở Biển Đông và những tác động của nó đối với môi trường (FluSed);
- Nghiên cứu vùng nước trồi thông qua dữ liệu tích hợp phục vụ hướng nghiên cứu duy trì sức khỏe và năng suất sinh học đại dương;
- Các biến động môi trường vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương trong mối liên quan với tương tác giữa biển và khí quyển;
- Nhóm chuyên gia tiếp tục xây dựng cơ sở khoa học để thông qua dự án “Hợp tác nghiên cứu dòng chảy Kuroshio và các vùng biển lân cận – CSK”.

Các dự án về đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái biển lành mạnh và an ninh thủy sản:
- Đa dạng sinh học - bảo tồn vùng ven biển và biển;
- Khả năng phục hồi của san hô trước vấn đề biến đổi khí hậu và tác động của nhân loại;
- Phân loại ADN và giám sát một số loài sinh vật biển ở rạn san hô;
- Độc tố biển và an toàn thực phẩm;
- Tảo độc hại trong môi trường biển;
- Viễn thám biển và lập các bản đồ môi trường sinh cảnh ven biển;
- Xác định các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vùng biển nhiệt đới của Châu Á để bảo tồn hiệu quả;
- Mạng lưới nghiên cứu sứa độc hại;
- Nghiên cứu và quan trắc vi nhựa trong môi trường biển;

Nâng cao kiến thức về các vấn đề khoa học biển mới nổi toàn cầu:
- Triển khai mạng lưới WESTPAC O2NE trong khuôn khổ Mạng lưới Ôxy Đại dương Toàn cầu (Global Ocean Oxygen - Network GO2NE), tập trung nghiên cứu vấn đề này ở nhiều khía cạnh và những tác động của nó đối với trái đất; cung cấp tư vấn khoa học cho các nhà hoạch định chính sách để có các định hướng và chính sách môi trường nhằm giảm các tác động môi trường gây ra hiện tượng sụt giảm ôxy trong môi trường biển, bảo tồn tài nguyên biển.
- Nghiên cứu vấn đề “Trao đổi năng lượng và vật liệu giữa đất liền và đại dương”

Phát triển năng lực khoa học biển, quan trắc biển và các dịch vụ:
- Phương pháp tiếp cận của IOC/WESTPAC về phát triển năng lực và đóng góp của tổ chức này cho sự phát triển và thực hiện chiến lược phát triển năng lực của IOC/UNESCO giai đoạn 2015 – 2021.
- Phát triển mạng lưới các Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khu vực của IOC về Động lực học và Khí hậu đại dương (RTRC-ODC), về Sức khỏe Sinh thái và Đa dạng Sinh học biển (RTRC-MarBEST), thảo luận thành lập thêm Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khu vực.

Phiên họp cũng sẽ tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch IOC/ WESTPAC nhiệm kỳ 2019-2021.