Từ ngày 22 - 26 tháng 9 năm 2019, OTGA/INOS-UMT tổ chức khóa đào tạo “Khai thác, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu đại dương” tại Kuala Terengganu, Malaysia.

Thông tin chung:
Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành về sử dụng các công cụ, thiết bị, phần mềm, định dạng để khai thác dữ liệu biển và dự liệu vệ tinh phục vụ cho hoạt động nghiên cứu biển. Bước đầu, khóa đào tạo sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan thiết yếu về dữ liệu, sản phẩm và công cụ được sử dụng để quan trắc các đại dương, và sau đó sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho học viên các kỹ năng làm việc trong một dự án nhỏ để tìm hiểu thêm về dữ liệu và ứng dụng của nó .

Mục tiêu khóa học:
- Giới thiệu về phương pháp truy cập, tải xuống dữ liệu và sản phẩm dữ liệu được sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu hải dương học;
- Tìm hiểu về các dạng dữ liệu và sản phẩm sẽ được sử dụng cho các ứng dụng cụ thể;
- Tìm hiểu các dạng vệ tinh quan trọng được sử dụng để quan trắc đại dương.

Kết quả học tập:
Sau khóa học, hoc viên sẽ thu thập được thông tin và có các kỹ năng:
- Thu thập được thông tin về các sản phẩm dữ liệu và ứng dụng trong nghiên cứu biển;
- Tổng quan về dữ liệu máy bay và vệ tinh có sẵn cho nghiên cứu các vùng biển ven bờ và dại dương;
- Kỹ năng về xử lý dữ liệu và định dạng tệp;
- Sử dụng các công cụ để truy cập và trực quan hóa các ngôn ngữ dữ liệu để có thể làm việc và phân tích dữ liệu vệ tinh ứng dụng cho nghiên cứu biển.

Đối tượng tham dự khóa học:
- Các nhà nghiên cứu quan tâm đến ứng dụng dữ liệu quan trắc đại dương theo thời gian thực và dựa vào dữ liệu vệ tinh;
- Quản lý dữ liệu đại dương và ven biển;
- Nghiên cứu sinh và Post-Docs;

Yêu cầu chung đối với các ứng cử viên cần phải có:
- Kiến thức chung về hải dương học
- Kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình máy tính sẽ là một lợi thế
- Kiến thức tiếng anh tốt

Lưu ý:
Ưu tiên cho các ứng cử viên từ các nước Đông Nam Á và Quần đảo Thái Bình Dương. UNESCO cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, do đó ứng cứ viên nữ được khuyến khích ưu tiên.
Giấy chứng nhận khóa học sẽ được cấp cho sinh viên tham gia và hoàn thành 90% nội dung khóa học.
Văn phòng Dự án IODE/IOC/ UNESCO là Đơn vị cung cấp dịch vụ học tập (ISO 29990: 2010). OceanTeacher là một Dự án của IODE/IOC/UNESCO được hỗ trợ bởi Quỹ Flanders - UNESCOTrust (FUST) của Chính phủ Flanders, Bỉ.

Quy trình nộp đơn:
Vui lòng đọc thông tin về cách đăng ký, nộp đơn tại website của OceanTeacher Global Academy, http://bit.ly/2ACZY9r 

Điền hồ sơ trực tuyến tại website trước ngày 26/06/2019
https://otga.wufoo.com/forms/w1mxtcur1kml90w/  Hoặc https://bit.ly/2Jm594J 

Lưu ý: Trước khi bắt đầu điền vào mẫu đơn trực tuyến, vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
- Đoạn thông tin nêu lý do bạn có nguyện vọng tham gia khóa học này (tối đa 300 từ).
- Số hộ chiếu của bạn hoặc, trong trường hợp bạn là công dân nước sở tại, có thể sử dụng thẻ căn cước/thẻ công dân hợp lệ thay cho hộ chiếu;
- Scan thư giới thiệu, xác nhận của cơ quan bạn (trong trường hợp bạn muốn xin tài trợ)
- Tạo hồ sơ của bạn trên trang web OceanExpert www.oceanexpert.net nếu bạn chưa có.

Khóa học không áp dụng học phí. Kinh phí tài trợ cho học viên tham gia khóa học rất hạn chế. Để biết thông tin chi tiết, xem thông tin trang web của OceanTeacher www.oceanteacher.org 

Trong trường hợp có câu hỏi xin vui lòng liên hệ Email:
OTGA Malaysia Regional Training Centre: Aidy M Muslim (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) or INOS OTGA (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

OTGA Secretariat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

(Trong thư Email liên lạc, vui lòng điền subject thư: OTGA/INOS-UMT: Discovery and Use of Operational Ocean Data Products and Services Training Course, Malaysia, 22 - 26 September 2019)

(Nguồn OceanTeacher Global Academy/IODE/IOC)