Đây là khóa đào tạo dành cho các nước Đông Nam Á với nỗ lực để giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu do lượng khí thải nhà kính toàn cầu ngày càng gia tăng. Cộng đồng khoa học quốc tế rất coi trọng các hệ thống tự nhiên có thể hấp thụ và lưu trữ carbon, như chu trình carbon xanh trong các hệ sinh thái ven biển (carbon được hấp thu và lưu giữ trong tảo, rừng ngập mặn, đầm lầy muối và đặc biệt là ở thảm cỏ biển). Cỏ biển đặc biệt phong phú ở vùng nhiệt đới, do đó việc đánh giá trữ lượng carbon và cô lập carbon trong hệ sinh thái cỏ biển có thể giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách, các nhà khoa học có chính sách bảo tồn hệ sinh thái cỏ biển vì mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Khóa đào tạo ưu tiên các nhà khoa học trẻ có kinh nghiệm nghiên cứu về cỏ biển đến từ các trường đại học các viện nghiên cứu trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Hạn nộp hồ sơ (trước ngày 25/09/2019): đã đóng

(Nguồn IOC/WESTPAC, RTRC-MarBEST)