Thông tin tổng quát

Các vệ tinh Quan sát Trái đất và các mô hình ứng dụng liên quan hiện đang cung cấp quyền truy cập nhiều thông tin dữ liệu về môi trường biển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nghiên cứu, quản trị và thương mại hàng hải. Các nhà khoa học, các nhà quản lý có thể dùng các nguồn dữ liệu này để xây dựng các chương trình nghiên cứu cần thiết. Khóa đào tạo này cung cấp cho các học viên cơ hội làm việc với các chuyên gia dữ liệu biển trong việc nghiên cứu sử dụng nguồn Dữ liệu biển Copenicus từ vệ tinh EUMETSA và Dịch vụ dữ liệu Copernicus (CMEMS).

Các học viên tham gia khóa học sẽ học cách sử dụng các tài nguyên truy cập mở có sẵn thông qua chương trình Copernicus và tăng cường chương trình hợp tác trong mạng lưới các thành viên tham gia khóa học và các giảng viên đến từ các tổ chức IODE, CMEMS và EUMETSAT.

Khóa học sẽ được tổ chức trực tuyến, do đó đòi hỏi cao năng lực tự học và nghiên cứu.

Mục tiêu của khóa đào tạo

Khóa đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về:
- Sử dụng và hướng dẫn người khác cách sử dụng dữ liệu Copernicus Sentinel-3 và CMEMS cho các ứng dụng nghiên cứu biển, bao gồm việc sử dụng dữ liệu nhiệt độ mặt nước biển, thủy triều, gió và dữ liệu viễn thám màu đại dương, cũng như các sản phẩm đầu ra từ các mô hình.
- Cách truy cập Dữ liệu biển Copernicus thông qua các cổng, API trực tuyến và các phương pháp khác.
- Các nguyên tắc cơ bản, các phương pháp áp dụng cho các thiết bị liên quan đến vệ tinh Copernicus Sentinel-3 (các thiết bị cảm biến tương tự) để lấy được các sản phẩm dữ liệu.
- Cách đánh giá chất lượng dữ liệu (bao gồm các nguyên tắc xác thực cơ bản) và chọn sản phẩm phù hợp cho các nghiên cứu khác nhau.
- Cách sử dụng các công cụ, kỹ thuật liên quan đến viễn thám như Git, Python (và sổ ghi chép Jupyter), điện toán đám mây (WEkEO).
- Cách chọn và điều chỉnh các tài nguyên dữ liệu hiện có và phát triển các nguồn tài nguyên mới cho các hoạt động của đơn vị mình.

Đội ngũ giảng viên, gồm các chuyên gia:

- Lauren Biermann (EUMETSAT/PML)
- Oliver Clements (EUMETSAT/PML)
- Hayley Evers-King (EUMETSAT)
- Fabrice Messal (CMEMS) (TBC)
- Kerstin Stelzer or Ana Ruescas (Brockmann Consult / PML) (TBC)
- Vinca Rosmurduc (EUMETSAT / CLS) (TBC)
- Greg Reed (IOC/IODE)
- Claudia Delgado (IOC/IODE)

Đối tượng học viên:
- Giảng viên đại học, các chuyên gia về khoa học biển;
- Các thành viên của các trung tâm hải dương học quốc gia và các tổ chức nghiên cứu/quản lý về biển có trách nhiệm giảng dạy/đào tạo cho các thành viên khác.

LƯU Ý: UNESCO và EUMETSAT cam kết thúc đẩy các nguyên tắc tuyển trọn bình đẳng. Do đó, các ứng cử viên các nhóm thiểu số hoặc các nhóm chưa có điều kiện tiếp cận các công cụ mới được khuyến khích tham gia.

Điều kiện xét tuyển
Ứng viên tham dự cần có:
- Kiến thức chuyên môn về khoa học biển và ảnh viễn thám biển.
- Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc hiện đang chuẩn bị cho các khóa đào tạo liên quan đến ảnh vệ tinh.
- Có khả năng tiếng Anh

LƯU Ý:
- Các cá nhân muốn tìm hiểu về dữ liệu biển Copernicus cho mục đích riêng của mình, nên xem xét việc đăng ký các khóa học khác do EUMETSAT và CMEMS cung cấp. Vui lòng xem thêm thông tin tại địa chỉ https://training.eumetsat.int  và http://marine.copernicus.eu 
- Chứng chí khóa học sẽ được Văn phòng Dự án IODE/IOC/UNESCO cấp (theo chuẩn ISO 29990: 2010) cho các học viên hoàn thành các yêu cầu của khóa đào tạo.
- Chương trình do The OceanTeacher Global Academy tổ chức, đây là Dự án của IODE/IOC UNESCO được tài trợ bởi Quỹ “the Flanders - UNESCO Trust Fund (FUST)” thuộc Chính quyền các vùng Flanders, Vương quốc Bỉ.

Chi tiết về khóa học
- Khóa học trực tuyến (e-learning): từ ngày 22/6 – 10/7/2020
- Khóa học dự kiến kéo dài 3 tuần, 60 giờ học.
- Khóa học sẽ bao gồm cả các nội dung: đọc tài liệu, thảo luận, cài đặt phần mềm, hội thảo …

Thời gian đăng ký:
Từ ngày 15/02 – 3/5/2020 (CET); Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại đường Link https://bit.ly/37kR8vp 
Trường hợp có những thắc mắc, vui lòng liên lạc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Các trang Web cung cấp thêm thông tin:
•www.ioc-cd.org 
•www.eumetsat.int 
•www.oceanteacher.org

(Nguồn The OceanTeacher Global Academy/IODE)