Nhóm điều phối Liên Chính phủ về Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sóng thần khu vực Thái Bình Dương (viết tắt tiếng Anh ICG/PTWS) được Ủy ban IOC/UNESCO thành lập vào năm 1965 với cơ chế hợp tác giữa các quốc gia ở Thái Bình Dương có vùng ven biển bị đe dọa bởi sóng thần. Thông qua ICG, các quốc gia thành viên đã thiết kế, duy trì hoạt động và phát triển Hệ thống cảnh báo nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của sóng thần ở khu vực Thái Bình Dương. Tại Phiên họp lần thứ 28 (ngày 2-5/04/2019, Nicaragua), ICG/PTWS đã đề xuất Nhóm làm việc khu vực về Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu sóng thần ở khu vực Biển Đông (SCS-WG) dưới sự chủ trì của ông Chan Sai-Tick (Trung Quốc) tiếp tục thảo luận sau phiên họp ở Nicaragua. Trong bối cảnh hiện nay, và sau quyết định hủy Phiên họp lần thứ 9 của SCS-WG, Chủ tịch và Ban thư ký  SCS-WG đã đề xuất tổ chức một phiên trực tuyến vào ngày 27-28/08/2020.

Các nội dung chính sẽ được thảo luận tại cuộc họp bao gồm các trạm lõi địa chấn ở Biển Đông để tăng cường hơn nữa khả năng của Hệ thống cảnh báo sóng thần, Hệ thống hỗ trợ quyết định (DSS) của Trung tâm Tư vấn Biển Đông (SCSTAC) và Bản tin sóng thần do hệ thống cung cấp dịch vụ trước tai biến sóng thần (TSP).

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự cuộc họp, xem tại trang thông tin:

http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=registerForEvent&event=2716 

(Nguồn IOC/UNESCO)