Hưởng ứng kêu gọi của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững 2021 – 2030”, Ủy ban quốc gia IOC Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội thảo “Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững - Hành động của IOC Việt Nam” với mục tiêu nhằm thảo luận kế hoạch, hành động của IOC Việt Nam hưởng ứng chương trình Thập kỷ. Hội thảo được tổ chức vào ngày 16/4/2021 tại Viện Hải dương học, Nha Trang.

Nội dung hội thảo bao gồm trình bày ý tưởng hoạt động của IOC Việt Nam theo các chủ đề: 1) Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học biển phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản, du lịch và hàng hải; 2) Nâng cao kiến thức cộng đồng về các vấn đề ô nhiễm vi nhựa và tác động của nó tới các hệ sinh thái; 3) Nâng cao nền tảng kiến thức và năng lực nghiên cứu, phân tích độc tố biển phục vụ an toàn thực phẩm và thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng thực hiện các hoạt động này.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Phần 1: Khai mạc
07:30-07:45 Đăng ký đại biểu Ban tổ chức
07:45-07:50 Giới thiệu đại biểu. Phát biểu của đơn vị chủ trì tổ chức PGS.TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam, trưởng ban tổ chức
07:50-07:55 Phát biểu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
07:55-08:00 Phát biểu của Tổng cục Biển và Hải đảo – Bộ Tài nguyên và Môi trường TS. Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng

Phần 2: Các báo cáo tham luận

Chủ trì: Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ.

08:00-08:30 Báo cáo 1: Khởi động Thập kỷ LHQ về Khoa học Đại dương khu vực Tây Thái Bình dương và sự tham gia chủ động của Việt Nam - PGS.TS.Võ Sĩ Tuấn, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch IOC/WESTPAC trình bày.

08:30-9:00 Báo cáo 2 - Tổng cục Biển và Hải đảo – Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày.

09:00-09:30 Báo cáo 3: Rác thải vi nhựa - Hành động của UNESCO tại VN - Bà Trần lan Hương, Trưởng ban Khoa học tự nhiên, văn phòng UNESCO tại VN trình bày.

09:30-10:00 Báo cáo 4: Nâng cao nền tảng kiến thức và năng lực nghiên cứu, phân tích độc tố biển phục vụ an toàn thực phẩm - PGS.TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam, Viện trưởng Viện Hải dương học trình bày.

10:00-10:15 Chụp ảnh và Nghỉ giải lao.

10:15-10:45 Báo cáo 5: Định hướng xây dựng CSDL khoa học biển phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản, du lịch và hàng hải, ThS.Phạm Sỹ Hoàn, Viện Hải dương học trình bày.

10:45-11:15 Báo cáo 6: Nâng cao kiến thức cộng đồng về các vấn đề ô nhiễm vi nhựa và tác động của nó tới các hệ sinh thái - TS. Trương Sĩ Hải Trình, Trưởng phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng, Bảo tàng Hải dương học trình bày.

11:15-11:30 Phát biểu Kết luận Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ.

11:30-14:00 Nghỉ trưa.

Phần 3: Thảo luận và đóng góp ý kiến

14:00 – 17:00 Thảo luận và đóng góp ý kiến của các đại biểu - Chủ trì: PGS.TS. Đào Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam.

17:00 Bế mạc hội thảo.

(Nguồn IOC Việt Nam)