Ngày Đại dương Thế giới 8/6/2022, với chủ đề "Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương” sẽ được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và được truyền hình trực tiếp.

 

World ocean day 2022a

Thông tin chi tiết, tham dự sự kiện tại đường link

https://unworldoceansday.org/un-world-oceans-day-2022/

(Nguồn UN)