category category Tin tức

Hội thảo khu vực của Liên hiệp quốc về Quy trình báo cáo và đánh giá toàn cầu hiện trạng của môi trường biển, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế-xã hội, Bangkok, Thái Lan, 29-30/11/2017.

DSC 0829

Trên 40 chuyên gia từ các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong khu vực Bắc Thái Bình Dương đã quy tụ tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 29-30 tháng 11 năm 2017, để tham dự Hội thảo, bắt đầu vòng hai “Quy trình báo cáo và đánh giá toàn cầu hiện trạng của môi trường biển, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế-xã hội”, hay còn gọi là “Đánh giá đại dương thế giới lần thứ hai”.

Quy trình báo cáo và đánh giá toàn cầu hiện trạng của môi trường biển, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế-xã hội do Liên hiệp quốc chủ trì từ năm 2004, nhằm giúp cung cấp một cơ sở khoa học vững chắc cho những quyết định ở mức độ toàn cầu về các đại dương và biển trên thế giới, và một cơ cấu thống nhất cho việc đánh giá và quyết định quản lý ở mức độ quốc gia và khu vực. Vòng đánh giá đại dương thế giới lần thứ nhất đã được Liên hiệp quốc thông qua vào tháng 12 năm 2015.

Hội thảo khu vực Bắc Thái Bình Dương được Phân ban Tây Thái Bình Dương của IOC (WESTPAC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy và năng cao nhận thức liên quan đến việc đánh giá đại dương trên thế giới, tăng cường năng lực và hỗ trợ triển khai thực hiện vòng đánh giá thứ hai (WOA-II) cho giai đoạn 2017-2020.

woa II 3

Đoàn Việt Nam tham dự hội thảo gồm ba chuyên gia: PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học, Chủ tịch WESTPAC; PGS.TS. Vũ Thanh Ca, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực IOC VN; PGS.TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV và BĐKH, Bộ TN&MT.

woa II 5

Báo cáo Vòng đánh giá đại dương thế giới lần thứ nhất có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.un.org/Depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm 

Nguồn: WESTPAC