category category Tin tức

world life day

Ngày 3 tháng 3 năm 2019: Ngày thế giới động vật hoang dã với chủ đề

“Cuộc sống dưới nước: Đối với con người và hành tinh”

Chủ đề của Ngày thế giới động vật hoang dã năm 2019: “Cuộc sống dưới nước: Đối với con người và hành tinh” hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDG 14), với trọng tâm là bảo tồn và sử dụng bền vững động vật hoang dã biển.

Nhân ngày 20 tháng 12 năm 2013 - ngày thông qua Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 3 tháng 3 hàng năm là Ngày thế giới động vật hoang dã để kỷ niệm và nâng cao nhận thức cộng đồng trên toàn thế giới về động thực vật hoang dã. Nghị quyết của UNGA cũng chỉ định Ban thư ký CITES là đơn vị hỗ trợ cho việc tuân thủ toàn cầu các hoạt động nhân dịp ngày đặc biệt này đối với động vật hoang dã trên lịch của Liên Hợp Quốc. Ngày động vật hoang dã thế giới đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng nhất toàn cầu dành riêng cho các loài động vật hoang dã.

world life day poster

Poster truyền thông nhân ngày Thế giới động vật hoang dã năm 2019

Thông điệp từ Tổng thư ký CITES – Cô Ivonne Higuero, nhân dịp sự kiện Ngày thế giới động vật hoang dã, tháng 3 năm 2019:

“CITES, một mạng lưới an toàn cho cuộc sống dưới nước: Khi chúng ta nghĩ về động vật hoang dã, hầu hết chúng ta đều hình dung voi, tê giác và hổ - tất cả các loài sống trên cạn thường xuyên nằm trong Chương trình Nghị sự của Công ước về các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES). Nhưng chúng ta không nên quên cuộc sống dưới nước và các loài sinh vật biển cũng được quy định theo Công ước.

Lợi ích của tài nguyên biển và ven biển là rất lớn. Hơn 3 tỷ người phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên biển cho sinh kế của họ trên toàn cầu. Giá trị kinh tế của tài nguyên biển và ven biển và các ngành công nghiệp liên quan ước tính khoảng 3 nghìn tỷ USD mỗi năm, khoảng 5% GDP toàn cầu. Đáng báo động, mặc dù tầm quan trọng của nó, nhưng hiện nay cuộc sống của các loài sinh vật dưới nước đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, trong số đó mối quan tâm hàng đầu đối với Công ước, đó là sự khai thác không bền vững các loài sinh vật biển phục vụ cho các hoạt động thương mại quốc tế. Hơn 30% trữ lượng cá biển khai thác thương mại bị đánh bắt quá mức.

CITES cung cấp một mạng lưới an toàn cho động vật hoang dã biển đang bị đe dọa trong danh mục của CITES các loài sinh vật biển được liệt kê trong các Phụ lục. Vai trò này đã được mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, với số lượng các loài sinh vật biển ngày càng tăng trong danh mục do các hoat động khai khai thác thương mại. CITES kêu gọi các hoạt động khai thác thương mại quốc tế không nên đe dọa sự sống còn của san hô quý, ốc xà cừ, rùa biển, cá mập, cá đuối…

CITES tập trung vào các loài đang bị giảm nguy kịch, đòi hỏi các biện pháp quản lý và thương mại hợp lý để duy trì hoặc khôi phục lại nguồn lợi. Do đó, CITES đóng vai trò thúc đẩy triển khai SDG 14 trong thương mại quốc tế với các quy định thủ tục tuân thủ hiệu quả.

Thương mại quốc tế được quản lý tốt và bền vững cũng sẽ góp phần rất lớn vào sinh kế cho các cộng đồng ven biển và bảo tồn các loài sinh vật biển. Việc khai thác và buôn bán san hô ở Indonesia, nơi tự hào có sự đa dạng san hô cao nhất thế giới, đã cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương và ngăn chặn việc khai thác quá mức theo Công ước.

Các bên của CITES và các đối tác sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để đảm bảo thương mại quốc tế về các loài sinh vật biển được liệt kê trong CITES là hợp pháp, vì mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng cho nhân loại và hành tinh”

Các thông điệp Ngày thế giới động vật hoang dã 2019: “Cuộc sống dưới Nước: Đối với con người và hành tinh”, truy cập tại đường link:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21681March_2019_Ocean_Action_Newsletter_final.pdf 

(Nguồn UN DESA Division for Sustainable Development Goals oceanconference.un.org)