category category Tin tức

 World ocean day 3 ioc

08-06-2019: Ngày Đại Dương Thế Giới 2019 “GIỚI TÍNH VÀ ĐẠI DƯƠNG – GENDER AND OCEANS”

Năm nay, Ngày Đại dương Thế giới sẽ là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của nhân loại với các đại dương.
Tầm quan trọng của bình đẳng giới, đặc biệt đối với việc bảo tồn hiệu quả và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển đang ngày càng được công nhận. Tuy nhiên, có rất ít dữ liệu và nghiên cứu về các vấn đề này, hành động phối hợp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái vẫn cần thiết trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững 5.

Bạn có biết?

Các nhà khoa học nữ nghiên cứu biển chiếm khoảng 38% trên tổng số các nhà nghiên cứu biển trên toàn thế giới, cao hơn khoảng 10% so với tỷ lệ phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học trên toàn cầu (Trung bình có 28% các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới là nữ) (theo báo cáo Global Ocean Science Report, 2017).

Tuy nhiên, sự mất cân bằng về bình đẳng giới vẫn còn. Chỉ có hành động tập thể của cả cộng đồng vì đại dương mới có thể đưa chúng ta đến gần hơn với bình đẳng giới trong các ngành và ngành liên quan đến đại dương.

Word ocean day

Chủ đề “Giới tính và đại dương năm 2019” được khởi xướng sẽ hướng đến hoàn thành Mục tiêu Phát triển Bền vững 5 (SDG 5) theo Chương trình Nghị Sự của Liên Hợp Quốc "để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái" có nghĩa là 100% dân số nỗ lực hết mình để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 14 (SDG 14) và mang đến một đại dương lành mạnh, hiệu quả cho tất cả mọi người.

(Nguồn IOC/UNESCO và Worldoceansday)