category category Tin tức

Hội thảo Khoa học biển Quốc tế IOC/WESTPAC lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 25 – 28 tháng 8 năm 2020, tại thành phố Yogyakarta, Indonesia, với chủ đề:

"Hoạch định tiến trình khoa học đại dương vì một Ấn Độ - Thái Bình Dương thịnh vượng”
“Chuyển biến trong Thập kỷ Khoa học Đại dương Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững (2020 -2030)".

Các chủ đề khoa học:
- Các quá trình hải dương học và biến đổi khí hậu;
- Đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm;
- Sức khỏe các hệ sinh thái đại dương;
- Khai thác biển sâu;
- Các vấn đề liên ngành mới nổi;

Xem Thông báo  thứ nhất của Ban tổ chức tại đường link http://iocwestpac.org/calendar/915.html

Các mốc thời gian cần lưu ý:

- Trước ngày 15/10/2019: Nộp đề xuất các session và workshop;
- Ngày 15/11/2019: Bắt đầu đăng ký, gởi bài tóm tắt, nộp hồ sơ xin tài trợ tham dự hội thảo, nộp hồ sơ đăng ký giải nhà khoa học trẻ;
- Ngày 15/03/2020: Hạn cuối cùng nhận bài tóm tắt, nhận hồ sơ xin tài trợ tham dự hội thảo, nhận hồ sơ đăng ký giải nhà khoa học trẻ;
- Ngày 15/04/2020: Ban tổ chức thông báo các bài tóm tắt được chấp nhận, thông báo danh sách các ứng cử viên được tài trợ.
- Ngày 30/04/2020: Thời hạn cuối cùng đăng ký tham dự Hội thảo
- Ngày 25/08/2020: Khai mạc Hội thảo

(Nguồn IOC/WESTPAC)