category category Tin tức

 Ngày 30/9/2021 tại Hà Nội, Hội thảo “Kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam” đã được tổ chức nhằm rà soát và hoàn thiện chức năng, cơ cấu của UBQG UNESCO Việt Nam, đánh giá lại các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý, cơ chế quản lý, phối hợp hiện nay giữa các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn của Ủy ban và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, và đưa ra những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Hội thảo đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 70 đại biểu đến từ các Bộ ngành liên quan, các Tiểu ban chuyên môn của UBQG UNESCO Việt Nam, đại diện các khu di sản thiên nhiên văn hóa, dự trữ sinh quyển và công viên địa chất của Việt Nam, cũng như đại diện văn phòng UNESCO Hà Nội, UNESCO tại Paris và UBQG UNESCO các nước Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Unesco 1

Hội thảo Kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - điểm cầu Hà Nội

UBQG UNESCO Việt Nam được thành lập năm 1977, là cơ quan tư vấn cho chính phủ, kết nối, phổ biến thông tin, chỉ đạo, phối hợp và trực tiếp triển khai các hoạt động có liên quan với UNESCO. Sau khi được kiện toàn năm 2011, hiện UBQG UNESCO Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại giao, gồm 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch đứng đầu 05 Tiểu ban, 06 Tiểu ban chuyên môn và Ban Thư ký.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Ủy ban đã phát huy vai trò cầu nối giữa UNESCO và Việt Nam, tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động của UNESCO, góp phần thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách và hoạt động của Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học tự nhiên và xã hội. Các danh hiệu Di sản văn hóa, thiên nhiên và tư liệu, các khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu… do UNESCO công nhận đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy du lịch, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên...

Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác với UNESCO hiện nay ngày càng phong phú, đa dạng, và mang tính liên ngành cao, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương,cũng như của cộng đồng dân cư. Vì thế, một số cơ chế, quy định đã không còn phù hợp, cần được xem xét, điều chỉnh. cũng như cần có hành lang pháp lý thống nhất để quản lý các khu di sản.

Unesco 2

Ông Mai Phan Dũng, Tổng Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã nghe 9 tham luận của các đại biểu về cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế phối hơp của UBQG UNESCO Việt Nam, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ủy ban và trong tổ chức bộ máy quản lý các loại hình di sản UNESCO tại địa phương. Hội thảo cũng được nghe đại diện UNESCO nói về mạng lưới, vai trò của các UBQG UNESCO trên thế giới, nghe các ý kiến chia sẻ về hành lang pháp lý, cơ chế hoạt động, phối hợp và quản lý hiệu quả của các UBQG UNESCO Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những khuyến nghị nhằm chỉnh sửa, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của UBQG UNESCO Việt Nam, hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm nâng cao vai trò của Việt Nam trong mạng lưới UNESCO toàn cầu. Đại điện các bộ ngành và các tiểu ban thuộc UBQG UNESCO Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ủy ban trong việc thực hiện các công việc của UNESCO Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Cung Đức Hân - Ủy viên Ban Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa các bên trong thời gian tới. Những chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo sẽ là những bài học tham khảo quý cho định hướng của UBQG UNESCO Việt Nam, cũng như đóng góp cho mục tiêu phát triển chung của UNESCO.

Unesco 3

Ông Firmin Edouard Matoko, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Châu Phi và Quan hệ Đối ngoại,
truyền tải thông điệp về mạng lưới, vai trò của các UBQG UNESCO

 

UNESCO 4

Ông Cung Đức Hân, Ủy viên Ban Thư ký UBQG UNESCO Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội thảo

 

UNESCO 5

Bài tham luận của ông Phạm Sinh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

 

UNESCO 6

Ông ISHIDA Yoshiaki, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Nhật Bản
chia sẻ về cơ chế phối hợp giữa các Tiểu ban trực thuộc Ủy ban UBQG UNESCO Nhật Bản

 

(Nguồn tin UBQG UNESCO Việt Nam)