category category Tin tức

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 11/2021, Việt Nam và UNESCO đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021 – 2025, tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và thông tin truyền thông trong giai đoạn này. Nhằm thực hiện bản Ghi nhớ này, UBQG UNESCO Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Bản Ghi nhớ.

Ngày 24/5/2022, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức buổi họp do đồng chí Phạm Vinh Quang, Tổng Thư ký Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) chủ trì, với sự tham dự của Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, ông Christian Manhart, cùng đại diện các Tiểu ban và Tiểu ban chuyên môn của UBQG UNESCO Việt Nam để trao đổi, đóng góp trực tiếp cho bản Dự thảo Kế hoạch hành động.

Unesco 2022a hop

Tổng Thư ký Ủy ban UBQG UNESCO Việt Nam Phạm Vinh Quang cùng đại diện các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn
và Văn phòng UNESCO Hà Nội tại buổi họp

Cuộc họp đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch hành động và kế hoạch đón Tổng Giám đốc UNESCO sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2022. Các đại biểu đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của UBQG UNESCO Việt Nam trong việc xây dựng cũng như tổ chức tham vấn rộng rãi tạo cơ hội cho các bên liên quan thảo luận xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Bản ghi nhớ. Cơ bản các đại biểu nhất trí với những nội dung dự thảo về các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động, tuy nhiên đề xuất cần xem xét thứ tự ưu tiên các hoạt động (ưu tiên các hoạt động có tính khả thi cao, xem xét lại một số hoạt động chưa tìm kiếm được nguồn kinh phí) và bổ sung thêm một số hoạt động của các Tiểu ban khoa học tự nhiên, Tiểu ban chuyên môn về vấn đề thủy văn quốc tế và Tiểu ban chuyên môn về di sản tư liệu thế giới, cũng như mong muốn UNESCO nói chung và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội nói riêng hỗ trợ các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Unesco 2022b hop

Các đại biểu thảo luận tại buổi họp

Là một trong số các tiểu ban chuyên môn của UBQG UNESCO Việt Nam, IOC Việt Nam đã đề xuất đưa vào kế hoạch các hoạt động hưởng ứng Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững 2021-2030 của Liên hiệp quốc. Đây là một trong những chương trình quan trọng của LHQ và IOC/UNESCO trong thập kỷ này nhằm phát triển bền vững đại dương, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Dựa trên kết quả của cuộc họp, UBQG UNESCO Việt Nam đã hoàn thiện Kế hoạch hành động triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác và Kế hoạch này đã được Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam thông qua vào ngày 10/6/2022.

Sắp tới đây, dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 11 năm 2022, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO có kế hoạch sang thăm và làm việc tại Việt Nam. UBQG UNESCO Việt Nam đã đề nghị Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng các Tiểu ban, Tiểu ban chuyên môn đề xuất các hoạt động đón tiếp dự kiến, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các hoạt động này.

Chuyến thăm của Tổng Giám đốc UNESCO có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO, góp phần triển khai nội dung của Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2021-2025.

(Nguồn: Ủy ban UBQG UNESCO Việt Nam)