category category Tin tức

Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật (LTC- Legal and Technical Commission) của Cơ quan Quyền lực Quốc tế Đáy đại dương (ISA- International Seabed Authority) đã chính thức khai mạc cuộc họp trong khuôn khổ Phần I của Phiên họp lần thứ 28 diễn ra tại Kingston, Jamaica từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Đến dự khai mạc phiên họp, Tổng thư ký ISA - Ông Michael W. Lodge đã phát biểu chào mừng các thành viên Ủy ban LTC nhiệm kỳ 2023-2027, và nhấn mạnh nhiệm vụ của Ủy ban LTC trong cấu trúc quản trị ISA nhằm đảm bảo rằng các quyết định của ISA được đưa ra dựa trên các yếu tố khoa học và kỹ thuật chính xác.

Ủy ban LTC là nhóm các chuyên gia quốc tế do các thành viên ISA đề cử và được Hội đồng ISA bầu chọn. Ủy ban LTC hiện tại bao gồm 41 thành viên đến từ các nước trên thế giới, được bầu vào năm 2022 với nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Công việc của LTC đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của ISA, là tổ chức tư vấn khoa học và kỹ thuật độc lập hỗ trợ cho Hội đồng ISA. Về nguyên tắc, Hội đồng ISA đưa ra hầu hết các quyết định của mình dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban LTC. Đại diện Việt Nam, PGS.TS. Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KHCNVN; Chủ tịch Ủy ban IOC Việt Nam đã tham dự Phiên họp với vai trò thành viên của Ủy ban LTC nhiệm kỳ 2023-2027.

LTC gp 2023 28th session in Jamaica 1

Toàn thể thành viên LTC/ISA tham dự Phiên họp lần thứ 28 của LTC/ISA tại Kingston, Jamaica

Sau khi định hướng cho các thành viên mới, Ủy ban LTC đã bầu ông Erasmo Lara Cabrera (Mexico) làm Chủ tịch và bà Sissel Eriksen (Na Uy) làm Phó Chủ tịch LTC/ISA. Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban LTC đã thảo luận về tình trạng hiện tại của các hợp đồng thăm dò khai thác tài nguyên đáy biển và đánh giá định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công việc thăm dò, tình hình thực hiện các chương trình đào tạo quốc tế theo kế hoạch đã đề ra cũng như việc dừng/kéo dài các hợp đồng thăm dò khu vực có quặng sunfua đa kim (polymetallic sulphides) và lớp vỏ trái đất ferromanganese giàu coban (cobalt-rich ferromanganese crusts). Ngoài ra, Ủy ban LTC cũng xem xét chiến lược quản lý dữ liệu của ISA cho giai đoạn 2022-2026 và tiếp tục công việc xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn để hỗ trợ việc thực hiện các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản đáy biển và tiếp cận chuẩn hóa, phê duyệt và rà soát các kế hoạch quản lý môi trường vùng. Mặt khác, Ủy ban LTC bắt đầu tiến hành lộ trình cần thiết trong việc phát triển các giá trị ngưỡng môi trường ràng buộc theo quyết định được Hội đồng thông qua tại phiên họp thứ 27 (ISBA/27/C/CRP.5/Rev.1).

LTC gp 2023 28th session in Jamaica Dr Viet Ha 1

PGS. TS. Đào Việt Hà trong phiên họp của Ủy ban LTC/ISA lần thứ 28 tại Kingston, Jamaica

(Nguồn ISA Press Release 09 March 2023)