category category Tin tức

Cuộc họp lần thứ nhất Nhóm chuyên gia về Quy hoạch không gian biển vùng Tây Thái Bình Dương và khu vực lân cận do IOC-WESTPAC chủ trì, phối hợp với Viện Hải dương học số 1, Trung Quốc tổ chức trong thời gian 14 - 15/11/2023 tại Thanh Đảo, Trung Quốc, với sự tham gia của chuyên gia IOC-WESTPAC và đại diện các nước thành viên Trung Quốc, Fiji, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan. Thông qua việc tập hợp tri thức của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch không gian biển (Marine Spatial Planning – MSP), cuộc họp chia sẻ tiến trình, kinh nghiệm, bài học và các vấn đề trong quá trình thực hiện các dự án MSP tại các quốc gia thành viên, thảo luận tăng cường năng lực, tăng cường nghiên cứu, trao đổi khoa học, xây dựng cơ chế hợp tác thực hiện Hành động Thập kỷ Đại dương UN21 và MSP trong khu vực.

IOC-WESTPAC đã thành lập Nhóm chuyên gia về Quy hoạch không gian biển tại Phiên họp liên chính phủ lần thứ 14 (vào tháng 4/2023), để thúc đẩy việc thực hiện và tham gia của các quốc gia trong dự án UN21, đẩy nhanh việc triển khai MSP trong khu vực cũng như nâng cao những hiểu biết về khoa học đại dương trong quản lý biển. Nhóm gồm 13 chuyên gia từ các nước trong khu vực, trong đó Việt Nam có 02 chuyên gia từ Cục Biển và Hải đảo/Bộ Tài nguyên Môi trường và Viện Hải dương học/Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Westpac MSP 2

 Các chuyên gia thảo luận về các vấn đề MSP trong khu vực tại Cuộc họp lần thứ nhất

Là một công cụ quan trọng trong quản trị và phát triển bền vững đại dương, MSP ngày càng nhận được sự quan tâm từ các quốc gia trên thế giới. Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, hầu hết các quốc gia đã có rất nhiều công cụ pháp lý hỗ trợ các dự án MSP. Nhưng trong một khu vực đang phát triển mạnh mẽ, MSP mới ở trong giai đoạn phát triển ban đầu với năng lực về MSP vẫn còn hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng về quy hoạch tổng hợp và liên ngành hướng tới quản lý dựa trên hệ sinh thái và phát triển kinh tế xanh bền vững, các nước trong khu vực vẫn cần được ưu tiên hỗ trợ các quy trình MSP hiệu quả, có khả năng thích ứng và bền vững.

Trong khuôn khổ Thập kỷ Khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững (2022 – 2023) của Liên hiệp quốc, khu vực Tây Thái Bình Dương đã cam kết tích cực thúc đẩy quá trình quy hoạch không gian biển trong khu vực và trên toàn cầu. Xem xét nhu cầu cấp thiết của các quốc gia thành viên trong khu vực về quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên biển, Tiểu ban IOC khu vực Tây Thái Bình Dương (IOC-WESTPAC) đã khởi xướng Hành động Thập kỷ Đại dương “Đẩy mạnh quy hoạch không gian biển ở Tây Thái Bình Dương và các khu vực lân cận”, được đăng ký chính thức là dự án UN21 năm 2022. Dự án nhằm hỗ trợ triển khai phương pháp đánh giá nhanh MSP toàn cầu, tăng cường năng lực và thúc đẩy quá trình MSP tại các quốc gia trong khu vực, tăng cường hợp tác quốc tế về MSP và xây dựng lộ trình MSP cho khu vực Tây Thái Bình Dương với các khuyến nghị và hành động về MSP và phát triển kinh tế xanh bền vững.

Westpac MSP 1

(Nguồn tin: MSP Global 20230 và IOC-WESTPAC)