category category Tin tức

Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật (Legal and Technical Commission - LTC) trực thuộc Cơ quan Quyền lực Quốc tế Đáy đại dương (International Seabed Authority - ISA) đã chính thức khai mạc cuộc họp trong khuôn khổ Phiên họp I của Kỳ họp lần thứ 29

Kingston, Jamaica — Vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Pháp lý và Kỹ thuật (LTC) của Cơ quan Quyền lực Quốc tế Đáy đại dương (ISA) đã chính thức khai mạc Phiên họp lần thứ I của Kỳ họp thứ 29, diễn ra tại Kingston - Jamaica, từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024.

Chào mừng các thành viên LTC, Tổng thư ký ISA – ông Michael W. Lodge đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của LTC, với tư cách là một cơ quan trực thuộc Hội đồng trong cơ cấu quản trị tổng thể của ISA. LTC đã tái bầu cử ông Erasmo Lara Cabrera (Mexico) làm Chủ tịch và bà Sissel Eriksen (Na Uy) làm Phó Chủ tịch LTC tại Kỳ họp thứ 29.

ISA LTC Hop 2024

Các thành viên LTC/ISA tham dự Phiên họp lần thứ 29 của LTC/ISA tại Kingston, Jamaica

Đại diện Việt Nam, PGS.TS. Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm KHCNVN; Chủ tịch Ủy ban IOC Việt Nam đã tham dự Phiên họp với vai trò thành viên của Ủy ban LTC/ISA  nhiệm kỳ 2023-2027.

ISA LTC Hop 2024 1

PGS. TS. Đào Việt Hà trong phiên họp của Ủy ban LTC/ISA lần thứ 29 tại Kingston, Jamaica

Trong 10 ngày họp, LTC đã xem xét một số nội dung, bao gồm hiện trạng các hợp đồng thăm dò và tình trạng thực hiện các chương trình đào tạo theo kế hoạch và công tác thăm dò.

LTC cũng đã thiết lập nhóm công tác để xem xét hai đơn đăng ký thăm dò sunfua đa kim loại và lớp vỏ sắt giàu coban ở Ấn Độ Dương mà Ban Thư ký đã nhận được từ Chính phủ Ấn Độ trình lên vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Nhóm công tác đã đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng theo các quy định thăm dò hiện hành.

Dựa trên công việc đã tiến hành theo biên bản ghi nhớ ở các phiên họp trước, LTC tiếp tục khuyến nghị các giá trị ngưỡng môi trường mang tính ràng buộc theo yêu cầu của Hội đồng ISA tại Kỳ họp thứ 27 và tiếp tục thảo luận về quy trình tiêu chuẩn hóa để phát triển, phê duyệt và xem xét các kế hoạch quản lý môi trường ở các khu vực để trình lên Hội đồng tại kỳ họp tiếp theo.

(Nguồn ISA, Đào Việt Hà)

 ISA LTC hop 2024 1